Sopivan verkkokauppa-alustan valinta

Verkkokauppaa, eli nettikauppaa perustettaessa usein ensimmäinen kysymys on mikä on nettikaupan perustamisen hinta, ja toinen kysymys mille verkkokauppa-alustalle nettikauppatoteutus kannattaisi tehdä. Asiaa kannattaa lähestyä kartoittamalla ensin omat tarpeet verkkokaupalle, jonka jälkeen on parempi käsitys mitkä verkkokauppa-alustat sopii kyseisiin tehtäviin. Tämän jälkeen on helpompi selvittää nettikaupan perustaminen hinta.

Oman nettikaupan perustamisessa on hyvä ymmärtää omat tarpeet verkkokauppatoteutukselle, jolloin verkkokauppa-alustan valinta sekä toteutuksen hintahaitari selkeytyy huomattavasti. Ennen toimeen ryhtymistä mieti hieman millainen kaupan kokoonpano tulee olemaan. Merkittäviä kysymyksiä ovat tuotemäärät sekä verkkokaupan toimitus- ja maksutavat. Sopiva verkkokauppa-alusta on se, joka kykyenee tuottamaan toivotun verkkokaupparatkaisun omiin tarpeisiin kustannustehokkaasti.

Sopiva verkkokauppa-alusta löytyy tutustumalla valikoimaan

Sopivan verkkokauppa-alustan etsiminen alkaa omien tarpeiden selvittämisestä

Jos verkkokauppiaalla on kiinnostusta toteuttaa verkkokauppa itse, on mahdollista hankkia palvelu markkinoilla olevista valmiskaupparatkaisuista. Näillä verkkokaupan tekeminen on suhteellisen helppoa, sekä kulut ovat kuukausimaksuperusteiset. Tämä sopii usein hyvin pienemmille nettikaupparatkaisuille, ja on kätevä tapa aloittaa liiketoiminta netissä. Hyvänä puolena näissä toteuksissa on verkkokaupan pystyttämisen helppous, sekä kevyt kuukausipohjainen hinnoittelu. Miinuspuolena on verkkokaupan kehitys- ja laajennusmahdollisuudet tulevaisuudessa, sekä sitoutuminen kyseiseen palveluntarjoajaan hamaan loppuun saakka jatkuvine kuukausimaksuineen.

Jos haluaa valmiin itse ylläpidettävän verkkokaupan, niin kertaluonteisella kustannuksella voi etsiä osaavan tekijän verkkokaupalle sopivalla ohjelmistolla. Markkinoilla on laadukkaita vapaan lähdekoodin ohjelmistoja, joiden ansiosta peruskaupan toteutus sujuu pelkän työn hinnalla. Tämän verkkokaupparatkaisun hyvänä puolena on sen vapaus jatkuvista kuluista sekä kaupan laajennettavuus. Tätä verkkokaupparatkaisua voi halutessaan ylläpitää itse, tai etsiä sopivan osaajan huolehtimaan verkkokaupan teknisestä ylläpidosta. Jos on tarve ylläpidolle, on kannattavaa etsiä tekjiä kuka tarjoaa myös tarvittavat ylläpitopalvelut kaupallesi.

Nettikaupan perustaminen on harkintaa ja huolellista työtä vaativa projekti, mutta onnistumisen mahdollisuus on aina olemassa! Tärkeintä on ymmärtää oman kaupan tarpeet ennen toteutusvaihetta, jotta paras verkkokaupparatkaisu löytyy huolellisen suunnittelun tuloksena.